Deklarationer

deklarationer

Fram till mitten av 1990-talet var det en stor sak att deklarera och de flesta bävade inför att deklarera. Andelen förtryckta uppgifter i deklarationen var begränsad så det var bara att gå igenom sitt lönebesked, sina bankkonton och eventuella aktieförsäljningar och summera ihop detta så gott man kunde.

Nu klarar sig de allra flesta med att SMS:a eller ringa in för att bekräfta att de förtryckta uppgifterna från skatteverket är korrekta. Sverige är utan tvekan i täten gällande andelen som utför sin deklaration elektroniskt och ingen annanstans är det lika enkelt för vanliga medborgare att deklarera som i Sverige. Det är egentligen bara mycket rika eller företag som behöver hjälp med deklarationen numer.

Deklaration har sitt ursprung från det latinska ordet declara'tion vilket betyder förklaring eller tillkännagivande. Den deklaration som alla personer eller företag innebär att man i sin deklaration förklarar eller tillkännager de inkomster som har kommit in under deklarationsperioden.

Olika typer av deklarationer

Det finns många olika typer av ekonomiska deklarationer som juridiska eller fysiska personer lämnar regelbundet till Skatteverket. De skatterelaterade deklarationerna kan delas in i två huvudgrupper.

 • Deklaration för privatpersoner
 • Deklarationer för företag

För privatpersoner så kallar man den årliga deklarationen som ska göras för självdeklaration eller inkomstdeklaration.

Självdeklaration

Självdeklarationen är den deklaration som personer ska lämna till skattemyndigheten en gång per år. Syftet med deklarationen är att kunna beräkna vilken skatt som en individ ska betala under det beräknade skatteåret. Denna deklaration är ett intyg på att en persons på heder och samvete intygar de inkomster och intäkter överensstämmer med verkligheten.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration är samma sak som självdeklaration för privatpersoner och skillnaden är var benämningen deklaration används. I juridiska sammanhang används oftast begreppet självdeklaration och i vanliga sammanhang används inkomstdeklaration. Även företag lämnar in en inkomstdeklaration en eller flera gånger per år beroende på företagets omsättning.

De flesta privatpersonerna i Sverige som ska deklarera kan göra sin deklaration fantastiskt enkelt. Skatteverket samlar in uppgifter eller får skatteuppgifter tillskickat från många olika typer av verksamheter så som:

Inkomstdeklaration
 • Arbetsgivare
 • Försäkringskassan
 • Arbetslöshetskassor
 • Försäkringsbolag
 • Pensionsbolag
 • Banker
 • Kreditinstitut
 • Företag inom RUT och ROT

Tack vare att Skatteverket får in alla dessa uppgifter så klarar sig det flesta i Sverige med att granska och godkänna de uppgifter Skatteverket samlat in. Det enda som dessa personer behöver göra är att godkänna uppgifterna via internet och sin e-legitimation, SMS eller ett enkelt telefonsamtal.

De som har sålt aktier och ibland även fonder under året eller sålt fastigheter behöver dock göra sin egen deklaration eller kan ta en redovisningsbyrå till hjälp med deklarationen.

Enkel inkomstdeklaration

Enkel inkomstdeklaration

Flertalet av löntagarna i Sverige kan deklarera mycket enkelt genom att kontrollera de uppgifter Skatteverket har samlat in från arbetsgivare, försäkringskassan, banker, låneinstitut och försäkringsbolag. Under de senaste åren fylls även vissa av ROT- och RUT-avdragen i automatiskt. Om uppgifterna i deklarationen är korrekta kan detta bekräftas med ett SMS, ett telefonsamtal till Skatteverkets autosvar, via internet eller brevledes. Enklare sätt att deklarera går inte hitta.

För de personer som behöver komplettera de i förväg ifyllda uppgifterna gör detta enklast på blanketterna.

Datum för Inkomstdeklarationen och Självdeklarationen

Datumet för när inkomstdeklarationen ska vara inne till Skatteverket är samma varje år, den 2:e maj. Om den 2:e maj skulle vare en lördag, söndag eller helgdag ska deklarationen finnas hos skatteverket efterföljande vardag.

Även kvarvarande skatt ska vara inbetald samma dag som deklarationen för att man inte ska påföras restskatt eller ränta på skatteskulden.

Skatteverkets roll vid deklarationer

Skatteverkets roll vid deklarationer

Skatteverket har en mycket viktig roll för Sveriges ekonomi. Merparten av statens intäkter kommer i form av skatter som beräknas utifrån någon deklaration och målet för Skatteverket är inte att maximera skatteintaget utan huvudsyftet med skatteverket är att:

 • Säkerställa att alla företag ges samma förutsättningar till jämbördig konkurrens genom att alla ska betala sina arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter.
 • Ta in skatt enlig riksdagens beslut och lagar från alla berörda personer och företag.
 • Underlätta för företag och privatpersoner att enkelt och effektivt kunna deklarera på ett effektivt och rättvist sätt.

Företagens nytta av Deklarationen

Även företagen har nytta av att göra en deklaration eftersom alla de uppgifter som samlas in till deklarationen utifrån bokföringen kan också ligga som underlag till årsredovisningen.


Allt intressant om att deklarera

Här kan ni hitta mycket värdefull information och relevant fakta om olika typer av deklarationer men också en del kul och lustiga beträffande att deklarera.Meny - Deklarationer
Till förstasidan på www.deklarationer.seHögst upp på sidan om deklarationerLängst ned på sidan om att deklarera
SverigeUtomlandsDatumNyheter